O firmie

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr WKP/0010/OWOK/06.

Jako Inżynier Budownictwa posiadam 10 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłem w firmach tj. „MAXER – dawny Energopol 7”, „Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.”, „Partner Plan Biuro Inżynierskie Budownictwa”.

Podczas mojej kariery zawodowej uczestniczyłem w realizacji budów oraz wykonywaniu robót budowlanych tj.:

  • budowa obiektów magazynowych i produkcyjnych (hale wielkopowierzchniowe);
  • budowa budynków biurowych;
  • budowa budynków jednorodzinnych;
  • termomodernizacje budynków szkolnych;
  • remonty dla budownictwa szkolnego;
  • przebudowy (w tym rozbudowy) hal magazynowych;

Kontakt

ABO Andrzej Boruszak
Kępa 15, 64-500 Szamotuły


tel: 607 109 695
e-mail:
biuro@abodom.pl
skontaktuj się

Galeria realizacji