Kierownik budowy - Poznań

Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów prywatnych chcących zrealizować swoje marzenie, jakim jest budowa własnego domu. Budowa własnego M to bardzo poważane przedsięwzięcie, najprawdopodobniej najbardziej kosztowna inwestycja, jaką zrealizujecie w życiu. Każdemu wydaje się, że sobie z nią poradzi, może i tak, pytanie tylko, jakim kosztem? Ponieważ sam się budowałem wiem ile kosztuje to nerwów, stresu, czasu, zaangażowania i co najważniejsze pieniędzy.

Nim zaczniesz budowę domu odpowiedz sobie na następujące pytania:

  1. 1. Ile czasu spędzasz w pracy?
  2. 2. Jaką ilością czasu dysponujesz po pracy tak abyś mógł go poświęcić na realizację własnego domu?
  3. 3. Czy znasz się na budownictwie na tyle, że poradzisz sobie samemu z wyborem materiałów, wyborem
        wykonawców, spisaniem z nimi umów, porównaniem cen itd?
  4. 4. Czy będziesz umiał ocenić czy wykonane roboty przez Wykonawcę są wykonane poprawnie?


Jeśli odpowiedziałeś sobie na powyższe pytania i nadal nie wiesz czy realizować inwestycję samemu zapoznaj się szczegółowo z ofertą mojej firmy. Ofertę można podzielić na następujące etapy, zaznaczam, że możesz skorzystać z każdego z etapów z osobna lub całości oferty, wybór należy do Ciebie – jesteś Inwestorem i już na tym etapie możesz podejmować własne samodzielne decyzje. Podczas realizacji inwestycji, jako kierownik budowy/inżynier budowy, mogę zaoferować Tobie następujące usługi:

Inżynier budowy - Poznań

Inżynier budowy Poznań

A. Kupno działki – Oferta: doradztwo techniczne

Nim podejmiesz ostateczną decyzję o kupnie działki musisz wiedzieć o niej najważniejsze rzeczy tj:


1. Czy działka jest budowlana czy nie, czy wybudujesz na niej to co chcesz?
Czy wydano dla działki Warunki zabudowy? Czy dla przedmiotowej działki istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?;
2. Czy działka posiada media (przyłącza) tj: woda, kanalizacja, prąd, gaz?.
3. Jaki jest dostęp do drogi publicznej z twojej działki?
4. Jaki grunt znajduje się na działce – w skrócie czy grunt jest budowlany czy nie? Czy fundamentowanie będzie drogie czy nie?

Jeśli posiadasz dokumenty związane z ww. punktami możemy pomóc je Tobie zinterpretować i udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Jeśli nie posiadasz żadnych dokumentów i nie wiesz nic o działce, która Ci się podoba i tylko znasz jej numer, zgłoś się do Nas zdobędziemy za Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, które pozwolą podjąć Tobie właściwą decyzję. Znaczna część z ww. dokumentów będzie Tobie niezbędna do uzyskania "Pozwolenia na budowę".

czytaj więcej

B. Projekt domu. Oferta: projektowanie

Jeśli masz wizję swojego domu a projekt typowy nie do końca Tobie odpowiada zgłoś się do Nas, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości. Wielu ludzi najpierw wybiera projekt uzyskuje "Pozwolenie na budowę", a dopiero później interesuje się kosztami, to błąd, już przy wyborze projektu zasugerujemy Tobie rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować koszt inwestycji .Faza projektowania jest najważniejszym etapem inwestycji, który nie tylko ma najważniejszy wpływ na wygląd i funkcjonalność twojego domu, ale również na koszty (na twój portfel). Pamiętaj, że od przyjętych rozwiązań projektowych będzie zależała wartość inwestycji. Na etapie projektowania przyjęte rozwiązania są konsultowane na bieżąco nie tylko z Inwestorem, ale i przyszłym kierownikiem budowy tak, aby na etapie wykonawstwa nie wprowadzać żadnych dodatkowych zmian. W skład usług projektowych wchodzą następujące etapy prac projektowych:

1. Ustalenie wstępnego układu funkcjonalnego;
2. Przedstawienie koncepcji;
3. Po akceptacji koncepcji następuje wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego;
4. Wydruk projektu 5 egzemplarzy (1 egzemplarz – zostaje przekazany Inwestorowi, pozostałe 4
     egzemplarze zostają załączone do wniosku o pozwolenie na budowę);
5. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami;
6. Uzyskanie "Pozwolenia na budowę";
7. Przekazanie Inwestorowi "Pozwolenia na budowę" wraz z załącznikami tj. dwoma egzemplarzami
    projektu budowlanego

czytaj więcej

C. Budowa domu. Oferta: proponujemy Kierownika Budowy zarządzającego Twoją budową lub Inspektora Nadzoru sprawującego kontrolę nad jakością wykonanych prac.

Masz już projekt teraz stoisz przed najważniejszym dylematem, pewno zadajesz sobie następujące pytania: Czy starczy mi pieniędzy? Jakim sposobem realizować inwestycję? (czy ma to robić jedna firma, czy budowę podzielić na etapy a roboty zlecić różnym firmom w zależności od rodzaju robót).


Masz już projekt teraz stoisz przed najważniejszym dylematem, pewno zadajesz sobie następujące pytania: Czy starczy mi pieniędzy? Jakim sposobem realizować inwestycję, komu zlecić kierowanie budową? (czy ma to robić jedna firma, czy budowę podzielić na etapy a roboty zlecić różnym firmom w zależności od rodzaju robót)

My proponujemy Tobie następujący model wykonania i realizacji inwestycji: Powołaj kierownika budowy z ramienia naszej firmy, który będzie zarządzał twoją budową, będzie twoim doradcom tzw. prawą ręką w sprawach budowlanych. Budowa domu to nie pole do zdobywania nowych doświadczeń i uczenia się na własnych błędach, więc lepiej zdaj się na specjalistę. Kierownik nie będzie figurantem tylko będzie wykonywał za Ciebie wszystkie obowiązki począwszy od policzenia potrzebnego materiału, do jego zamówienia w hurtowni, zapłacenia za niego i odbioru na budowie. Oszczędzisz dużo czasu nerwów i pieniędzy.

Chcę zaznaczyć, że obligatoryjnie "Pozwolenie na budowę" nakłada na Inwestora obowiązek powołania kierownika budowy. My oferujemy Tobie kierownika budowy, który będzie zarządzał budową twojego domu, oczywiście wszystkie ważne decyzje będą konsultowane z Tobą. Jeśli zdecydujesz się na kierownika budowy z ramienia naszej firmy zapoznaj się z zadaniami, które wykona za Ciebie:

1.Złożenie w odpowiednich organach administracji państwowej wymaganych dokumentów tj:
- "Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy" wraz z dziennikiem;
- "Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych". Do wniosku załączane jest "Oświadczenie Kierownika budowy".

2. Sporządzenie Planu BIOZ. Obowiązek wykonania "Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" nakłada na kierownika budowy Prawo Budowlane. Plan zostaje sporządzony przez kierownika budowy dla twojej konkretnej inwestycji, każdy pracownik wykonujący roboty budowlane na twojej budowie musi się z nim zapoznać przed przystąpieniem do wykonania prac. Pamiętaj twoja budowa musi być bezpieczna.

3. Umieszczenie na budowie "Tablicy informacyjnej budowy";

4. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie;

5. Wykonanie budżetu – to najważniejsza informacja dla Ciebie, dowiesz się ile pieniędzy będziesz potrzebował na zbudowanie domu. Budżet przyda się bardzo przy wyborze poszczególnych wykonawców robót, oraz przy zakupie materiału.

Budżet nie jest tylko kawałkiem papieru - jest informacją pozwalającą określić "widełki", w których musimy się mieścić przy podejmowaniu decyzji finansowych. Wykonanie przedmiarów robót.

6. Sporządzenie harmonogramu robót w ramach czasowych określonych przez Inwestora i reżim technologiczny;

7. Wybór wykonawców robót.

W skład tego etapu wchodzi:

- sporządzenie zapytań ofertowych,
- porównanie ofert,
- wybór wykonawców,
- sporządzanie umów z wykonawcami;

8. Odbiory jakościowe poszczególnych etapów robót (w tym ulegających zakryciu);

9. Prowadzenie rozliczeń podległych firmy wykonawczych, oraz przeprowadzanie odbiorów robót wykonanych przez te firmy;

10. Bieżące prowadzenie kosztów budowy w porównaniu z przyjętym budżetem;

11. Bieżące prowadzenie dziennika budowy;

12. Zamawianie materiałów w hurtowni;

13. Koordynacja międzybranżowa firm wykonujących prace na budowie;

14. Prowadzenie dokumentacji powykonawczej;

Jeśli masz już projekt a wykonanie budowy twojego domu poleciłeś jednej firmie i kierownik budowy pełniący obowiązki jest z ramienia wykonawcy możemy pełnić dla Ciebie Nadzór Inwestorski tj. możemy być twoim Inspektorem Nadzoru. W skład zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wchodzą zadania tj:

1.Odbiory jakościowe wykonanych prac na podstawie przekazanego od Inwestora projektu wykonawczego i budowlanego w oparciu o polskie normy oraz warunki wykonania i odbioru robót;

2. Potwierdzanie miesięcznych zaawansowań finansowych;

3. Doradztwo na etapie powstawania projektów branżowych.


czytaj więcej

D. Media – prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Pomoc przy zdobyciu warunków technicznych, zawarciu umów, wykonaniu projektów oraz wykonaniu ww. przyłączy. Bez ww. twój dom nie będzie mógł funkcjonować, a bez prądu i wody nie zaczniesz budowy.Przy wykonaniu przyłączy, jako firma możemy zaoferować Tobie następujące usługi:

1. Zdobycie "Warunków technicznych wykonania przyłączy" oraz złożenie wniosków na zawarcie umów na wykonanie ww. przyłączy;
2. Wykonanie projektów niezbędnych do wykonania ww. przyłączy;
3. Wystąpienie do właścicieli dróg o wyrażenie "Zgody na umieszczenie urządzenia w
   "pasie ruchu drogowego";
4. Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego uzgodnienie w wymaganymi służbami;
5. Znalezienie wykonawców mogących zrealizować ww. przyłącza;
6. Uczestniczenie w odbiorach przyłączy przy obecności gestorów sieci;
7. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
8. Zawarcie umów na dostawę mediów z gestorami sieci.

czytaj więcej

E. Zakończenie inwestycji. Oferta: pomoc w załatwieniu dokumentów formalno - prawnych

Koniec inwestycji, za chwilę się wprowadzisz, ale nim legalnie zamieszkasz w swoim domu musisz poczynić następujące kroki, które możemy zrobić za Ciebie:


W skład dokumentów, które musisz załączyć do ww. zawiadomienia wchodzi:
- zakończony dziennik budowy;
- oświadczenie kierownika budowy;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
- umowy na dostawę i dystrybucję mediów tj. woda, kanalizacja, prąd, gaz;
- protokół kominiarski;
- protokół skuteczności zerowania;

Wszystkie ww. dokumenty możemy przygotować za Ciebie. Udziel nam swojego pełnomocnictwo a wszystko, co opisaliśmy wyżej załatwimy za Ciebie.

czytaj więcej

ABO Poznań – kierownik budowy bądź inspektor nadzoru zapewnią kompleksową obsługę Twoich inwestycji budowlanych!

Kontakt

ABO Andrzej Boruszak
Kępa 15, 64-500 Szamotuły


tel: 607 109 695
e-mail:
biuro@abodom.pl
skontaktuj się

Galeria realizacji

kierownik budowy Poznań inżynier budowy Poznań kierowanie budową Poznań